Erik Massar | BouwSpecs

bouwkundig adviesbureau

DIENSTEN

Bestekken en specificaties

  • Schrijven van STABU bestekken
  • Schrijven van technische omschrijvingen
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Opstellen functionele specificaties voor bouwwerken en ruimten
  • Opstellen technische specificaties voor bouwdelen en producten

Overige werkzaamheden

  • Schrijven V&G-plannen Ontwerpfase
  • Uitvoeren van bouwkundige inspecties
  • Houden van bouwkundig toezicht
  • Opstellen meerjarenonderhoudsplannen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Opbellen
E-mail