Erik Massar | BouwSpecs

bouwkundig adviesbureau

BENT U OP ZOEK NAAR EEN BESTEKSCHRIJVER?

De bestekschrijver van BouwSpecs is specialist op het gebied van het schrijven van onder andere STABU bestekken. 

De bestekschrijver wint voor een project allerlei soorten informatie in. Deze informatie komt van de architect, de adviseurs en fabrikanten van bouwmaterialen. Als de bestekschrijver de verzamelde informatie in heeft gezien dan bepaalt de bestekschrijver samen met de opdrachtgever en architect de voor het werk geldende voorwaarden van het project. Hierbij valt te denken aan zaken zoals verplichtingen van de opdrachtgever en aannemer, de kwaliteit van bouwstoffen, de bouwtijd, de opleverdatum, garanties en de arbeidsomstandigheden binnen het project. 

Vervolgens wordt het bestek geschreven zodat aannemers een prijs kunnen maken voor het project en er tijdens de bouw een overzichtelijke samenvatting aanwezig is van de beschrijving van het werk dat verricht dient te worden, met de daarbij behorende bouwtekeningen en de voorwaarden.

De bestekschrijver is een deskundige en adviseur op het gebied van bestekken die een belangrijke schakel is bij het tot stand komen van bouwprojectdocumenten in de bouwsector.
De kracht van de bestekdeskundige is het juridisch, technisch, functioneel, esthetisch, ARBO-verantwoord, kostentechnisch, duurzaam specificeren van bouwstoffen/elementen binnen een bouwcontract.

Opbellen
E-mail